Sjursøya containerterminal trinn 2

ALTi bygg og anlegg AS og Lemminkäinen Norge AS har ferdigstilt 361 m kaiforlengelse av Sjursøya containerterminal for Oslo Havn KF. Ny total kailinje er i dag 665m.

Arbeidene har bestått i utfylling og avgraving, erosjonssikring, peleramming, betongarbeider og montering av kranskinner og kaiutstyr.

Arbeidet ble ferdigstilt i november 2015