Sanden Brygge

Sande Brygge - 26 leiligheter og næringslokaler i Mandal sentrum

Beskrivelse: Leilighetsbygg med 26 leiligheter og næringslokale. Totalt 2 726 m2.

Leilighets- og etasjeskiller er bygd i plasstøpt betong. Resten utført av tømrerfirma som UE.

Mal- og flisearbeidene er utført av Rune Pedersen Malerfirma AS.

Leilighetene er i størrelsen fra 56 til 110 m2.

Byggetid: 12 måneder (aug. 12 – aug. 13)

Verdi: 45 mill eks. mva

Byggherre: Laksesoben Eiendom AS