Rehabiliteringsarbeid på Grinda avfallsstasjon i Larvik

ALTi bygg og anlegg AS har avsluttet arbeidet med rehabilitering av brygninger etter brann på Grinda avfallsstasjon for Norsk Gjenvinning AS.

Arbeidet har bestått i å rive brannskadde konstruksjoner, bygge nye vegger, nye takelementer og et nytt betongdekke (stål og betongarbeider). Nytt kontrollrom og tavlerom er etablert.

Arbeidet startet i august 2015 og ble avsluttet i april 2016. ALTis Christian Skodde og Peter Sundby Norreen var henholdsvis prosjektleder og anleggsleder på prosjektet.