Rehabilitering av brygge for forsvaret

ALTi bygg og anlegg (AK) rehabiliterte i 2012 en trebrygge for forsvaret på Karl Johannsvern i Horten.

Vedlikehold av brygganlegg, Horten.

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg.

Kontraktsum ca. 1 mill. Hovedentreprise

Arbeidsomfang:
Utskifting av eksisterende dekke, skråavstivere og utskifting av dårlige peler. En del dykkerarbeid ble benyttet til krevende arbeidsoperasjoner under vann. Det ble i tillegg fendret og retablert pollerfester. Arbeidet ble ferdigstilt innen gitt tid til tross for at arbeidsomfanget økte betydelig.