Promenade Mandal

Bygging av trebrygge i Mandal sentrum. Trepeler og alt bæresystem (hoved- og sekundærdragere) i kreosotimpregnert og tredekke impregnert i klasse A.
Byggetid: 4 mnd.

Byggetid: 4 mnd.

Kontraktssum og byggherrer:

1,5 mill  - Mandal Kommune

3,3 mill – Marnar Eiendom AS.