Ny kai ferdig for Sandes Havn KF

ALTi bygg og anlegg avsluttet arbeidet med 45m forlengelse av kai for Sandnes Havn KF i mai 2016. Kaien ligger innerst i Gandsfjorden innenfor Stavanger i Rogaland.

Kaien er fundamentert på friksjonsbærende stålrørspeler som er utstøpt. Overbygningen består av betong. I tillegg er det bygd og montert en RoRo-rampe (roll on, roll off) for skip i stål, fundamentert på stålrørspeler. RoRo-rampen er demonterbar.

Sjøfronten mot nord er utfylt slik at bakarealet har blitt utvidet med ca. 2150 m2 asfaltert dekke.

ALTis prosjektleder har vært Erdil Kenar og Aleksandar Jovanovic har fungert som anleggsleder.