Cemex

Bygging av skipsanløp og fundament for cementsilo.

Byggetid: 9 mnd.

Verdi: ca. 5 mill

Byggherre: Seafront Cement Terminal AS