Jotun Gimle

Arbeidene inneholder alt fra oppgradering og utvidelse av 160 meter med kai, fundamentering for nytt konsernsenter, sprengning av fjelltunnel og oppgradering av eksisterende fjellhaller.


Vi vant kontrakten på grunn- og betongarbeidene på Jotuns nye konsern- og FoU-senter med tilhørende fasiliteter som informasjonssenter, auditorium og kantine i Sandefjord. For Sandefjord avdelingen er det ekstra stor stas å få jobbe for en så stor internasjonal aktør som Jotun AS, med røttene godt festet i Sandefjord.