Avslutningen på Kai Breivika Nord

ALTi har bygd 100 meter med fiskekai for Tromsø havn, i forbindelse med oppdraget er det mudret og dumpet 37 400 m3 med masser for å oppnå en seilingsdybde på – 12,7 meter. Kaia er bygget på armerte og utstøpte stålrørspeler som er rammet til fjell. Dragere og kaidekke er plasstøpt, dekkeelementer er prefabrikert.

Prosjektleder på prosjektet er Stig Lien, Anleggsleder Peter Sundbø Norreen, Hege Njerve Stusvik har fungert som prosjektingeniør. Vi har også fått veldig god hjelp av Per Nicholas Barth i form av arbeidledelse og stikking.