Arbeidet på Grinidammen avsluttet

ALTi bygg og anlegg AS, med prosjektleder Øystein Eide-Fredriksen og anleggsleder Sjur Vhile har siden høsten 2015 ledet arbeidet med å rehabilitere Grinidammen. Grinidammen er en gammel murdam i Lysakerelven, på grensen mellom Oslo og Bærum kommune.

Rehabiliteringen har hatt til hensikt å tilfredsstille gjeldende krav til stabilitet og flomavledning. Arbeidene har bestått i senkning av dammens naturlige flomløp på fjell, senkning av damkrone på dammens overløpsseksjon, sikring av damtå, påstøp på nedstrøms side av massivdamseksjon og utskiftning av tappeluke.

For å få utført arbeidene har det vært nødvendig å senke vannstanden i dammen under anleggsperioden, dette ble oppnådd blant annet ved at dammens naturlige flomløp på fjell ble senket til 1,5 m under opprinnelig terskelnivå. Flomløpet på fjell skal støpes opp igjen til ca. 20 cm under opprinnelig nivå. Dette arbeidet gjenstår og vil bli utført tidlig sommer 2016.

Arbeidet måtte utsettes på grunn av vennmengden i forbindelse med vårflommen.