Arbeidene skrider frem på Rådhusbrygge 2

ALTi Bygg og Anlegg AS startet i desember 2016 opp arbeidet med rehabiliteringen av Rådhusbrygge 2. Prosjektet skal ferdigstilles sommeren 2017.

Arbeidet omfatter utskifting av alle masser på indre del av bryggen, samt rehabilitering av bryggens ytre del. Brokar skal forsterkes, før det blir lagt på prefabrikkerte betongelementer etterfulgt av en dekkestøp.

Gatesten, tredekke, glassfelt, klatrenett og lyssetting er noen av de elementene som vil føre til at ferdig brygge vil by på flott arkitektur. Dette vil bli en møteplass både for byens innbyggere, og turister.