Arbeidene er i gang i Strømsvika i Mandal

ALTi har startet arbeidene med bygging av 2 utskipningskaier for TT anlegg og Marens AS i utkanten av Mandal.

Kaiene skal benyttes til utskiping av stein i et nyetablert industriområde. Prosjektet inkluderer prosjektering av kaiene. Kaiene vil stå ferdig senhøsten/tidlig vinter 2016.

ALTis prosjektleder er Erdil Kenar og Aleksandar Jovanovic er prosjektleder.