ALTi rehabiliterer elv og dam på St.Hanshaugen

ALTi har siden januar arbeidet med å rehabilitere dam og elv på St.Hanshaugen for Oslo kommune Vann- og avløpsetaten.. I utgangspunktet var målet å avslutte arbeidene innen 1.mai, men på grunn av noe ekstraarbeid sikter vi oss inn mot ferdig ny dam og elv til 17.mai. Tidligere dam er gravd opp og ny dam er støpt. Ny damkant skal bestå av tre bredder med brostein. Dammen får også nytt avløp med sandfangskum.

I elveløpet er det utgravd i bunn og sidene, ny bunn er støpt og tersklene skal åpnes opp.

Prosjektleder fra ALTi er Øystein Eide-Fredriksen. ALTis Per Nicolas Barth og Hege Stusvik bistår som anleggsledere.