ALTi ferdig i Sandnes

ALTi har i mai 2016 ferdigstilt arbeidet med å forlenge gammel kai på Somaneset med 45 m, for Sandnes Havn KF.

Kaien er fundamentert på friksjonsbærende stålrørspeler med overbygning i betong. Kaien er overlevert Sandnes Havn KF med en demonterbar RoRo-rampe. Kaiens bakareale er utfylt mot nord og arealet er utvidet med ca 2150 m2.