ALTi bygger ny kai i Drøbak

ALTi bygg og anlegg har startet arbeidene på Sjøtorget brygge i Drøbak for Frogn Kommune.

Arbeidene omfatter riving og fjerning av gammel kai, som i stor grad allerede er utført. Ny kai i betong på stålkjernepeler skal bygges opp. For å ivareta områdets estetiske og historiske inntrykk i henhold til gjeldende reguleringsplan for området, vil det bli etablert slitelag av tre over kaidekket av betong. Det skal også etableres fenderverk med utlektet treverk og tradisjonell fendring av gummidekk.

ALTis prosjektleder er Øystein Eide-Fredriksen og anleggsleder er Tormod Voreland, også fra ALTi.