ALTi bygger fiskerihavn i Tromsø

ALTi har startet arbeidene med byggingen av 100 m kai for Tromsø Havn KF.

Kaien ligger i Breivika i Tromsø kommune og vil stå ferdig senhøsten 2016. ALTis medarbeidere på prosjektet er Stig Lien - prosjektleder, Peter S. Norreen - anleggsleder og Hege Stusvik - prosjektingeniør.

På sikt har Tromsø havn KF planer om å forlenge kaien med ytterligere 100 meter slik at det blir en 200m lang fiskerihavn med gods-/fryseterminal på bakområdene.