• Kongsberg kommunes ARKITEKTURPRIS 2016

  Damanlegget i Saggrenda er tildelt Kongsberg kommunes ARKITEKTURPRIS 2016.
 • Avslutningen på Kai Breivika Nord

  ALTi har bygd 100 meter med fiskekai for Tromsø havn, i forbindelse med oppdraget er det mudret og dumpet 37 400 m3 med masser for å oppnå en seilingsdybde på – 12,7 meter. Kaia er bygget på armerte og utstøpte stålrørspeler som er rammet til fjell. Dragere og kaidekke er plasstøpt, dekkeelementer er prefabrikert.
 • Jotun Gimle

  Arbeidene inneholder alt fra oppgradering og utvidelse av 160 meter med kai, fundamentering for nytt konsernsenter, sprengning av fjelltunnel og oppgradering av eksisterende fjellhaller.
 • Arbeidene skrider frem på Rådhusbrygge 2

  ALTi Bygg og Anlegg AS startet i desember 2016 opp arbeidet med rehabiliteringen av Rådhusbrygge 2. Prosjektet skal ferdigstilles sommeren 2017.
 • God fremdrift i Mandal

  ALTi er i full gang med byggingen av 2 stk industrikaier 14x 11 meter for TT-anlegg og Marens i Mandal.
 • Arbeidene er i gang i Strømsvika i Mandal

  ALTi har startet arbeidene med bygging av 2 utskipningskaier for TT anlegg og Marens AS i utkanten av Mandal.
 • Første arbeidsuke i Kongsgårdbukta, Kristiansand

  ALTi har denne uken startet arbeidene i Kongsgårdbukta for Kristiansand Havn KF.
 • Snart klart for bading i Kongsberg

  ALTi bygg og anlegg holder i disse dager på med å ferdigstille arbeidene med oppgraderingen av badedammen på Saggrenda i Kongsberg. Dette blir et flott anlegg for publikum til å nyte varme sommerkvelder i mange år fremover.
 • ALTi bygger fiskerihavn i Tromsø

  ALTi har startet arbeidene med byggingen av 100 m kai for Tromsø Havn KF.
 • ALTi ferdig i Sandnes

  ALTi har i mai 2016 ferdigstilt arbeidet med å forlenge gammel kai på Somaneset med 45 m, for Sandnes Havn KF.
 • ALTi bygger liten trebro i eik

  ALTi bygg og anlegg AS er i gang med bygging av ny trebro i Oslo.
 • ALTi bygger ny kai i Drøbak

  ALTi bygg og anlegg har startet arbeidene på Sjøtorget brygge i Drøbak for Frogn Kommune.
 • ALTi rehabiliterer elv og dam på St.Hanshaugen

  ALTi har siden januar arbeidet med å rehabilitere dam og elv på St.Hanshaugen for Oslo kommune Vann- og avløpsetaten.. I utgangspunktet var målet å avslutte arbeidene innen 1.mai, men på grunn av noe ekstraarbeid sikter vi oss inn mot ferdig ny dam og elv til 17.mai. Tidligere dam er gravd opp og ny dam er støpt. Ny damkant skal bestå av tre bredder med brostein. Dammen får også nytt avløp med sandfangskum.

  I elveløpet er det utgravd i bunn og sidene, ny bunn er støpt og tersklene skal åpnes opp.
 • Arbeidet på Grinidammen avsluttet

  ALTi bygg og anlegg AS, med prosjektleder Øystein Eide-Fredriksen og anleggsleder Sjur Vhile har siden høsten 2015 ledet arbeidet med å rehabilitere Grinidammen. Grinidammen er en gammel murdam i Lysakerelven, på grensen mellom Oslo og Bærum kommune.

  Rehabiliteringen har hatt til hensikt å tilfredsstille gjeldende krav til stabilitet og flomavledning. Arbeidene har bestått i senkning av dammens naturlige flomløp på fjell, senkning av damkrone på dammens overløpsseksjon, sikring av damtå, påstøp på nedstrøms side av massivdamseksjon og utskiftning av tappeluke.

  For å få utført arbeidene har det vært nødvendig å senke vannstanden i dammen under anleggsperioden, dette ble oppnådd blant annet ved at dammens naturlige flomløp på fjell ble senket til 1,5 m under opprinnelig terskelnivå. Flomløpet på fjell skal støpes opp igjen til ca. 20 cm under opprinnelig nivå. Dette arbeidet gjenstår og vil bli utført tidlig sommer 2016.