HMS og Kvalitetssystem til ALTi bygg og anlegg

ALTi bygg og anlegg har et ledelsessystem basert på alle gjeldende krav i ISO 9001 og ISO 14001. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre systemet, og jobber målrettet mot en sertifisering i henhold til denne standarden.

Vårt kvalitetsstyringssystem er basert på ISO 9001. For ALTi bygg er det viktig å skape en bedriftskultur som til enhver tid har fokus på kvalitet og en kontinuerling forbedring innenfor dette arbeidet.

Vår miljøprofil er basert på ISO 14001. ALTi bygg og anlegg mener at miljøstyring er en lønnsom investering. God kontroll ved innkjøp kan gi store innsparinger, og gevinsten i form av styrket profil og troverdighet overfor egne kunder, myndigheter, ansatte og allmennheten generelt.