• HMS og Kvalitetssystem til ALTi bygg og anlegg

  ALTi bygg og anlegg har et ledelsessystem basert på alle gjeldende krav i ISO 9001 og ISO 14001. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre systemet, og jobber målrettet mot en sertifisering i henhold til denne standarden.
 • Godkjent for ansvar

  ALTi bygg og anlegg har godkjenning for følgende klasser:

  Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 3

  Kontroll av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 3
 • Sellicha achilles

  ALTi bygg og anlegg har mottatt sertifikat fra Sellicha Achilles, og er kvalifisert som godkjent leverandør til nordiske energiselskaper.
 • Gokjent lærebedrift

  ALTi bygg og anlegg er godkjent lærebedrift og har lærling.