Vi påtar oss alle typer nybygg og rehabilitering
av eksisterende bygningsmasse som
totalentreprenør eller hovedentreprenør.
Det betyr at vi kan ta ansvar for hele
prosessen – uansett prosjektets
størrelse og omfang. Vi påtar oss også utviklingsoppdrag og
byggeledelse.

 

Arbeidstegning

 

Vi kan vise til en lang rekke spennende
prosjekter for fornøyde byggherrer innen
privat, statlig og kommunal sektor. Vår
portefølje omfatter alt fra leiligheter,kontorbygg og
forretninger, til andre typer næringsbygg og offentlige bygg