Vi kan gjennomføre alt fra de de minste til
de største anleggsprosjekter. Til grunn for
vårt arbeid ligger en høy grad av planlegging
og koordinering av alle relevante
fagdisipliner. Vi har særlig høy kompetanse
på betongkonstruksjoner i sjønære område
– fra større havner til mindre kaianlegg og brukonstruksjoner.
I tillegg til grunnarbeid og fundamentering i
nye prosjekter, tilbyr vi også rammeavtaler
for alt fra mindre vedlikeholdsarbeid til
større rehabiliteringsoppgaver.

 

ALTi bygg og anlegg AS kan gjennomføre enkle ROV inspeksjoner (undervannsinspeksjoner) for kunden. På denne måten kan utførende entreprenør selv se etter viktige forhold før utførelse av jobben.