Dam Årbogen - Ombygging av flomløp

ALTi bygg og anlegg er nå ferdig med arbeidene med rehabilitering av dam Årbogen i Nedre Eiker kommune.

Arbeidene har bestått i å forsterke eksisterende dam nedstrøms, kombinert med nytt flomløp.

Dammen er forsterket med ca. 200 m3 med betong. Ca. 2000 m3 med masser ble fjernet fra dammen.

Arbeidet ble ferdig innenfor den korte tidsfristen. Prosjektet ble overlevert Nedre Eiker kommune ved Gunnar Langeteig.